Lastenboek

Delta-bati staat voor een persoonlijke aanpak. Voorafgaand wordt er besproken wat uw eisen en wensen zijn voor uw aanstaande woning.

Zo kunnen wij u een kant-en-klaar voorstel bieden.Een beschikbare bouwgrond waarop een voorbeeldwoning voor u wordt ontworpen. Uiteraard heeft u gedurende het ganse bouwprocesvolledige inspraak in bouwstijl en inrichting. We zoeken samen naar de oplossing die u het beste ligt.

Ook indien u reeds eigenaar bent van een bouwgrond, kunnen we in samenspraak met één van onze architecten uw droomwoning realiseren.

Bij onze realisaties kan u zien dat ook verbouwingen door ons worden uitgevoerd. Zowel een uitbreiding van uw woning als een interieur verandering nemen wij voor onze rekening.

U kan rekenen op ons gespecialiseerd team voor ieder bouwadvies.Dit voor de laatste weetjes over verwarming, verluchting, vernieuwbare energie, isolatie,… maar eveneens voor al uw vragen in verband met de afwerking en de inrichting van uw interieur.

Delta-bati staat garant voor een transparante werking. Vooraf worden duidelijke afspraken gemaakt over termijn, materialen en prijzen. Gedurende het gehele proces wordt alles duidelijk weergegeven in meetstaten waarin u alles kan opvolgen.

Vraag vandaag nog uw gratis prijsofferte aan.

ALGEMEEN LASTENBOEK

Inhoud:

 • Grond & aansprakelijkheid
 • Aansluitingen & kosten
 • Veiligheidscoördinatie + EPB

Deel 1 : RUWBOUW

Artikel 01 : Werfinrichting
Artikel 02 : Machinaal grondwerk
Artikel 03 : Funderingssleuven
Artikel 04 : Ondergronds metselwerk
Artikel 05 : Vochtisolatie
Artikel 06 : Riolering
Artikel 07 : Wachtbuizen
Artikel 08 : Welfsels
Artikel 09 : Opgaand metswerk
Artikel 10 : Gevelmetswerk
Artikel 11 : Muurisolatie
Artikel 12 : Arduin dorpels
Artikel 13 : Lintelen
Artikel 14 : Schouwkanalen
Artikel 15 : Gewapend beton - metalen profielen
Artikel 16 : Voegwerk


Deel 2 : DAKWERKEN

Artikel 01 : Timmerwerken
Artikel 02 : Zinkwerken
Artikel 03 : Dakbedekking
Artikel 04 : Dakisolatie


Deel 3 : Buitenschrijnwerk - Binnenschrijnwerk - Beglazing

Artikel 01 : Buitenschrijnwerk
Artikel 02 : Binnendeuren
Artikel 03 : Zolderluik/Trap
Artikel 04 : Garagepoort
Artikel 05 : Luiken
Artikel 06 : Kruishouten
Artikel 04 : Trap


Deel 4 : PLEISTERWERKEN, CHAPE & VLOERWERKEN

Artikel 01 : Pleisterwerken
Artikel 02 : Chape
Artikel 03 : Vloer
Artikel 04 : Entreporten
Artikel 05 : Raamtabletten
Artikel 06 : Muurtegels
Artikel 07 : Plinten


Deel 5 : ELEKTRISCHE INSTALLATIE – SANITAIRE INSTALLATIE & CENTRALE VERWARMING

Artikel 01 : Elektrische installatie
Artikel 02 : Sanitaire installatie
Artikel 03 : Centrale verwarming


Bijkomend - KELDER

 • Ruwbouw
 • Elektrische installatie
 • Trap en deuren
 • Chape
 • Cementeren, koolteer en platon
 • Rioleringen
 • Kelder met garage


ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Aansprakelijkheid en verzekeringen
 2. Registratie en algemene verantwoordelijkheid van de aannemer
 3. Uitvoeringstermijn
 4. Voorlopige oplevering
 5. Definitieve oplevering
 6. Betalingsvoorwaarden


Grond & Aansprakelijkheid

Bij het opmaken van de prijs, gaan we ervan uit dat de grond vlak en horizontaal is en vrij van elk obstakel. Het terrein moet, tot bij de op te richten woning, zonder hindernissen bereikbaar zijn. Het verwijderen van eventueel puin of beplantingen is ten laste van de bouwheer.

Vóór de aanvang van de werken zal de aannemer op zijn kosten een grondstudie laten uitvoeren in de bouwzone, door een gespecialiseerd bureau om de structuur en stabiliteit van de grond te controleren.


Aansluitingen en Kosten

Niet voorzien in onze prijs:

 • Definitieve aansluiting water, elektriciteit, gas, telefoon, teledistributie en riolering. Evenals de keuring van water, elektriciteit en riolering.
 • Wij raden de bouwheer aan om de elektriciteitsleverancier en watermaatschappij reeds te contacteren vóór het einde van de ruwbouwwerken
 • Veiligheidscoordinatie + EPB
 • Een Post Interventie Dossier ( PID ) zal opgesteld worden door de veiligheidscoördinator en zal overhandigd worden op het einde der werken na betaling van het saldo der facturen.
 • EPB
 • Het doel van deze EPB reglementering is om minder energie te verbruiken (en 2012/01 /CE); dit door te voldoen aan het E-peil, K-peil, ventilatievoorzieningen en door het tegengaan van oververhitting. Om dit te bereiken wordt er een voorafgaande studie gedaan om o.a. de diktes van de isolatie in vloer, muren, dak te bepalen.
 • Op het einde der werken wordt er een attest opgesteld, rekeninghoudend met de eventuele wijzigingen/verbeteringen die aangebracht werden tijdens de uitvoering.

Uitleg Detailtekening


 1. Kruipkelder 60 cm
 2. Betonnen funderingen
 3. Betonblokken
 4. Aardingslus
 5. Cimentering + koolteer
 6. Isolatie tegen opstijgend vocht (roofing, diba)
 7. Open stootvoegen
 8. Luchtspouw 3 cm
 9. Blauwe hardsteen 5 cm
 10. Gevelsteen
 11. Raamtabletten
 12. Argexblokken of snelbouw + 1ste rij in ytongblokken
 13. Isolatie 8 cm “RECTICEL”
 14. Betonnen welfsels (gelijkvloers + verdiep)
 15. Druklaag + netten
 16. Normale chape + isolatiechape gelijkvloer “ PUR” 6 cm
 17. Vloer
 18. Lintelen
 19. Plakwerk- KNAUFF of gelijkwaardig
 20. Gyplat
 21. Dakisolatie – 22 cm dikte
 22. Druklaag op welfsels + netten
 23. Vochtisolatie
 24. Lintelen in metswerk
 25. Spouwhaken
 26. Goten in zink
 27. Dakbedekking
 28. Onderdak in geperforeerde PVC
 29. Spanten in gedrenkt hout

Deel 1 : RUWBOUW

Artikel 1 : Werfinrichting

De inplanting gebeurt door de aannemer en de gemeente wordt gevraagd om de inplanting en de niveau’s te controleren.
De perceelsgrenzen zijn duidelijk zichtbaar en door een landmeter aangeduid.
Ophoging van het terrein is niet voorzien; in voorkomend geval wordt hiervoor een specifieke prijsofferte gemaakt.
Water en elektriciteit moeten door de bouwheer voorzien worden tijdens de ganse periode van de bouw.

Artikel 2 : Grondwerken

2.1. Machinale grondwerken

 • De teelaarde wordt afgegraven tot op een diepte van 60 cm over de volledige oppervlakte van de woning en indien de inplantingshoogte van de woning en de eigenschappen van het terrein dit toelaten, opengestrooid rond de woning. Eventueel overtollige aarde blijft opgehoopt op het terrein. De voorbereidende werken voor tuinaanleg, opritten en terrassen zijn niet voorzien.
 • Opkuis en ontbossing van het terrein vóór de start der werken is niet voorzien.
 • Er is een heraanvulling van 3m grond rondom de bouw voorzien.
 • Afvoer of aanvoer van grond is niet voorzien, moet dit toch gebeuren dan is dit ten laste van de bouwheer

De oprit van de garage wordt van kiezelsteen voorzien.

2.2. Funderingsleuven

 • De sleuven voor de buitenmuren worden uitgegraven tot op vorstvrije diepte.
 • De sleuven van de binnenmuren worden uitgegraven tot 80 cm onder de onderkant van de welfsels.
 • Bij de prijsberekening wordt er van uitgegaan dat de grond volledig waterpas en horizontaal ligt, in geval van slechte ondergrond of rotsen zullen de meerwerken verrekend worden aan de Bouwheer.

Artikel 3 : Funderingssleuven
De funderingssleuven worden uitgevoerd in beton tot een diepte omschreven in Artikel. 2.2

 • Breedte van de funderingen : 60 cm breed 40 cm hoog
 • Samenstelling beton : Volgens de norm, C20/25

Artikel 4 : Ondergronds metswerk

4.1. Verluchte ruimte

De uitvoering van het ondergronds metswerk gebeurt in zware betonblokken, waarvan de buitenmuren gemetst worden met blokken van 29 cm dikte en de binnenmuren volgens plan in blokken met dikte 19 of 14 cm. De hoogte van de kruipkelder bedraagt 60 cm. De verluchting van de kruipkelder gebeurt met T-buizen in PVC.
Wachtbuizen in pvc worden op verschillende plaatsen op verschillende hoogtes voorzien (zie energiebocht)

4.2. kelder

Ingeval er een kelder voorzien is, gelieve post kelders te raadplegen.p 16

Artikel 5 : Vochtisolatie

5.1 Het ondergronds metswerk wordt gecementeerd met rijnzand en daarna ingestreken met 2 lagen koolteer. In het opgaande metswerk wordt er boven alle lintelen een bescherming in S gestoken (diba of roofing).

5.2 Onder de welfsels boven de kruipkelder komt er horizontaal een roofing tussen betonblokken en welfsels en een 2e in S om het binnengedrongen spouwwater af te voeren naar buiten. Eén verticale stootvoeg op 3 wordt opengelaten ten einde de verluchting in de spouw te verzekeren.

5.3 Drainage, droogzuiging van de grond in geval van grondwater is niet voorzien.

Artikel 6 : Riolering

VOORZIEN :

 • De leidingen worden uitgevoerd in PVC buizen norm “BENOR”, doorsnede 110 mm.
 • Septische put (5 à 7 personen) + betondeksel
 • 1 regenwaterput van 5.000 l + socarex
 • 1 reukslot in beton worden voorzien. OPMERKING :

Het uitgevoerde rioleringstracé kan afwijken van het getekende plan volgens de noodwendigheid ter plaatse.

Artikel 7 : Wachtbuizen

Een reglementaire aansluitbocht met wachtbuizen voor elektriciteit, water, telefoon, kabel enz. wordt voorzien op de plaats aangeduid op de plannen. De aansluiting zelf van water, elektriciteit, gas en telefoon zijn niet voorzien. Eventuele bijkomende putten en sleuven voor de aansluitinig zijn ten laste van de bouwheer.

Artikel 8 : Welfsels

Betonnen welfsels van het type ECHO - 350 kg/m² worden gelegd boven de kruipkelder. Tussen de welfsels en de betonblokken ligt er een “Diba” (vochtisolatie) om het stijgend vocht tegen te houden. Ruwe welfsels worden boven het gelijkvloers geplaatst met een druklaag van 8 cm en betonnetten 150 x 150 x 5. Boven de niet te pleisteren lokalen worden gladde welfsels gelegd (vb. garage en berging).

Artikel 9 : Opgaand metswerk

Het opgaand metswerk wordt uitgevoerd in isolerende argexblokken. De draagmuren hebben een dikte van 14 cm of 19 cm. De niet-dragende binnenmuren 9 cm.
Indien er een gemene muur voorzien is, wordt deze in snelbouw gezet.

Artikel 10 : Gevelmetswerk

De buitenmuren bestaan uit gebakken gevelsteen:
Module 50 en module 65 wordt voorzien aan €30/m², excl.btw
Volgens de keuze van de klant

Artikel 11 : Muurisolatie

De uitvoering is voorzien in polyuréthane van 12 cm (Recticel). De recticelpanelen zijn uitgevoerd met tand- en groefverbinding en worden tegen de argexblokken bevestigd met de spouwhaken, zodanig dat er een luchtspouw ontstaat tussen de gevelsteen en de isolatieplaat.
Om de luchtcirculatie te bevorderen worden er nog open voegen voorzien.
Hetzelfde principe wordt toegepast boven de lintelen van de ramen. Tussen de isolatie en de gevelsteen is een spouw van 3 cm voorzien.

Artikel 12 : Dorpels in arduin

De dorpels van ramen en deuren eveneeens vensterdeuren worden uitgevoerd in arduin, dikte 5 cm, licht afhellend naar buiten toe, met waterlijst. Aan de dorpels van de deuren is een opkant voorzien van +/- 1 cm. De dorpel aan de garagepoort is licht afgeschuind.

Artikel 13 : Lintelen

Het buitenmetselwerk loopt boven ramen en deuren door en wordt opgevangen met een stalen L-profiel.

Artikel 14 : Schouwkanalen

Voor de schouw van de verwarming is er een uitvoering in vuurvaste gebakken aarde voorzien. De schouw wordt afgedekt met een deksel in blauwe steen 3 cm dik, dat aan alle zijden 5 cm oversteekt en voorzien is van een waterlijst.

Artikel 15 : Gewapendbeton - metalen profielen

Voor de uitvoering van de plakwerken worden alle metalen profielen behandeld met een anti-roest product.

Artikel 16 : Voegwerken

Het voegwerk van de buitenmuren (in grijs, wit of beige) wordt uitgevoerd na de plaatsing van het buitenschrijnwerk. Om geen kleurverschillen te bekomen wordt er gewerkt per volledig gevelvlak. Andere kleuren kunnen verkregen worden mits aanpassing prijs.
De muren van garage, berging en zolder worden door de metsers meegaand gevoegd tijdens de ruwbouwwerken.

Deel 2 : DAKWERKEN

Artikel 1 : Timmerwerken

Deze worden uitgevoerd in gedrenkt hout van 1e kwaliteit. De afstand tussen de spanten bedraagt ongeveer 60 cm in functie van de stabiliteit. De helling van het dak is volgens het plan van de architect. Als er oversteken voorzien zijn, worden deze uitgevoerd in pvc of meranti planchetten.

Artikel 2 : Zinkwerken

De goten worden uitgevoerd in geprofileerd zink, type MOPAC en vastgehecht aan de timmer alle 40 cm met speciale gegalvaniseerde goothaken. Regenafvoerbuizen zijn in zink met een doorsnede van 80 mm en deze zijn vastgehecht aan de muur met beugels. Dakdoorgangen, kielgoten worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst in (lood of zink).

Artikel 3 : Dakbedekking

De uitvoering gebeurt in SNELDEK ROYAL, in de massa gekleurd waarvan de kleur door de bouwheer te kiezen is (zwart, bruin, herfstkleur of antraciet). Het onderdak bestaat uit versterkte geperforeerde PVC, om condensatie en vochtindrijving tegen te gaan. Alle hulpstukken, nokken, kantpannen, verluchtingspannen worden uitgevoerd in dezelfde kleur als de rest van het dak. Nokken worden gelegd op een verluchte ondernok in polyéthyleen en dit om een goede verluchting van het dak te bekomen. Verluchtingspannen worden geplaatst volgens plan.

OPMERKING :

De dakbedekking kan eveneens uitgevoerd worden met gebakken pannen type Pottelberg, leien, etc. Hiervoor wordt een prijsaanpassing berekend.

Artikel 4 : Dakisolatie

Spijkerflensdekens in glaswol, dikte 22 cm, voorzien van een dampscherm worden tussen de dakspanten bevestigd.
Norm (Onderdak)

Deel 3 : BUITENSCHRIJNWERK - BINNENSCHRIJNWERK

Artikel 1 : Buitenschrijnwerk

 1. uitvoering: in Dark Red Meranti of witte PVC. De dikte van de profielen worden aangepast naargelang noodzakelijk is. Alle ramen en deuren hebben dubbel glas 4/15/4 mm, superisolerend U= 1,1 W/m² K
 2. houtbescherming : het hout wordt in het fabriek reeds een eerste maal behandeld door drenking in een bederfwerend, insektendodend en waterwerend product.
 3. houtsecties : volgens de STS 52.

Waterdichtheid en luchtdoorlaat volgens de norm. Op dubbel glas 10 jaar waarborg tegen damp- en stofafzetting in de beglazing. Na het plaatsen van de ramen wordt er een siliconenvoeg geplaatst. Voor de keuze van pvc kleur of aluminium zal er een meerprijs voorzien worden. Alle deuren zijn uitgerust met een 5 puntsluiting en voorzien van een binnenklink systeem De ramen zijn voorzien van een dubbel ventilatiesysteem:

 1. Het systeem “ROTO” in de klinken van de draai-kipramen.
 2. Standaard ventilatieroosters “RENSON” (Volgens de huidige normen).

Ventilatieroosters type “INVISIVENT” of “INVISIVENT AK” (akoestisch geïsoleerd) zullen met een meerprijs aangerekend worden.In de vochtige ruimtes (toilet+ badkamer) wordt er verluchting voorzien. Artikel 2 : Binnendeuren

 • Uitvoering in schilderdeuren (budget 300 € excl. Btw. Plaatsing inbegrepen)
 • Elke deur is voorzien van een slot en klink.
 • De dikte van het deurblad is 4 cm.
 • De chambranten zijn voorzien in fineer sapelli.
 • Alle andere deuren zijn verkrijgbaar mits prijsaanpassing.

Artikel 3 : Zoldertrap

Voor een toegangsluik naar de zolder, met of zonder trap, wordt een meerprijs aangerekend.

Artikel 4 : Garagepoort

Standaard geïsoleerde sectionale poort met motor, grijs,bruin of wit, type Hörmann of gelijkwaardig. Er wordt een meerprijs geteld voor elke andere poort

Artikel 5 : Luiken – Rolluiken - Kruishouten

Luiken en rolluiken kunnen bijkomend besteld worden. Kruishouten zijn niet voorzien maar kunnen eveneens geplaatst worden aan een meerprijs.

Artikel 6 : Trap

Uitvoering in 1e keus beuk, Granito of beton zonder afwerking. De trapleuning bestaat uit 2 evenwijdige planken of rechthoekige balusters. De trap wordt uitgevoerd met of zonder tegentreden, behalve bij betonnen trap altijd met, volgens de keuze van de bouwheer.

Deel 4 : PLEISTERWERKEN – CHAPE - VLOERWERKEN

Artikel 1 : Pleisterwerken

De muren en plafonds van het gelijkvloers worden gepleisterd met een product van Knauf, of gelijkwaardig, dikte 0,8 à 1,2 cm. Er zijn geen plakwerken voorzien in garage, berging, zolder, wasplaats en kelders. Op het verdiep worden gyplatplaten met een dikte van 9 mm tegen de spanten bevestigd en afgewerkt met 1 laag plakwerk. Waar muurtegels komen, wordt er cementering voorzien. De retouches plakwerken aan ramen en badkader worden uitgevoerd na plaatsing van de binnenschrijnwerkerij en vloerwerken.

Artikel 2 : Chape

Een chape van 9 cm is voorzien op het gelijkvloers evenals een isolatiechape “PUR” van 6 cm (behalve garage, berging, zolder). Daar waar geen vloer komt (kamers, dressing, bergplaats en nachthal), wordt een chape voorzien bestaande uit rijnzand (1.650 kg en cement 200 kg) met een dikte van ongeveer 8 cm. Op het verdiep wordt de chape gelegd op - 1cm onder het niveau van de vloer om later eventueel vloerbekleding te leggen. In de garage en wasplaats is er vloer voorzien (zie hieronder).

Artikel 3 : Vloerwerken

Vloertegels, budget 35,00 Euro/m², excl. BTW en plaatsing, zijn voorzien in:

 • Keuken
 • Living
 • Badkamer(s)
 • Wc gelijkvloers + verdiep
 • Inkomhal
 • Vloertegels, budget 15,00 Euro/m², excl. BTW en plaasting, zijn voorzien in:
 • Garage
 • Wasplaats

De vloer zal gekozen worden in een winkel die Delta-Bati verkiest.

 • Het plaatsen van een vloer met het formaat 25/25 of 30/30 tot 60/60 is voorzien
 • Voor het plaatsen van vloer op andere manieren zoals dambord, gerectifieërd enz… wordt een meerprijs aangerekend.

Artikel 4 : Entreporten – tussendeurdorpels

Entreporten in wit marmer of travertin kunnen voorzien worden, indien gewenst, voor elke binnendeur. Zij worden geplaatst op 1mm boven het afgewerkt niveau.

Artikel 5 : Raamtabletten

Tabletten worden mee gepleisterd met de rest van de dagkanten. In niet - gepleisterde plaatsen worden tabletten uitgevoerd in vloertegels. Indien Artikel 3 niet voorzien is, worden er geen raamtabletten voorzien.

Artikel 6 : Plinten

Worden geplaatst in de getegelde lokalen, budget 10,00 Euro/lm, excl. Btw, behalve in de badkamer, wc berging, garage en achter het keukenmeubel. In de niet bepleisterde lokalen worden geen plinten voorzien.

Artikel 7 :Muurtegels

Muurtegels zijn niet voorzien in de basisprijs.

Deel 5 : ELEKTRISCHE INSTALLATIE – SANITAIRE INSTALLATIE - CENTRALE VERWARMING

Artikel 1 : Elektrische installatie

De elektrische installatie wordt uitgevoerd volgens de reglementeringen die opgelegd worden door de plaatselijke netbeheerder.
In de woonruimtes worden de leidingen in de gepleisterde muren; plafonds en vloeren gelegd. Enkel bij niet gepleisterde lokalen worden de leidingen in opbouw geplaatst.
Armaturen en lampen zijn te plaatsen door de bouwheer.
De bouwfirma vraagt de keuring aan een erkend keuringsorganisme, de keuringskosten zijn ten laste van de bouwheer.
De installatie wordt uitgevoerd volgens het elektriciteitsplan van de architect en/of bouwheer.

voorzien in onze prijs:

 • Wachtbuis met trekdraad voor de aansluiting op het teledistributienet en telefoonnet (zie energiebocht).
 • Complete belinstallatie
 • Zekeringkast
 • Differentieël 40A. In bepaalde regio’s wordt er een bijkomende differentieël van 60 A geeïst,het supplement is ten laste van de bouwheer.
 • Aardingslus in koper
 • De tellerkast 25 S 60
 • Standaard schakelaars en afdekplaatjes Niko in cream of white.

Opmerkingen:
De aansluiting op het openbaar net is niet voorzien: Eventuele bijkomende eisen van de netbeheerder zijn ten laste van de bouwheer, evenals de keuringskosten.
De aansluiting aan de tellerkast binnen is voorzien. DE BASISINTALLATIE IS VOORZIEN PER STUK EN GEBASEERD OP DETAIL IN BIJLAGE

Lichtpunten schakelaars stopcontact aarding
ER DR
Living 2 2 3 5
Keuken 2—3 6 (+1 driefasig)
Inkomhal 1—2 1
Nachthal 1—3 1
1- persoonskamer 2 1—4
2 – persoonskamer 2—2 4
Badkamer 2 2—3
Garage 2—2 4
Berging 1 1—2 (+ 1 wasmachine)
Wc 1 1——
Bureel 2 1—4
Voordeur 1 1——
Achterdeur 1 1——
+ belinstallatie aan voordeur: voorzien
Tv en Tel : 4 wachtleidingen voorzien

Artikel 2 :Sanitaire installatie

Alle leidingen voor warm en koud water zijn in multiskin of variante in polyethyleen.
De afvoerleidingen zijn in pvc (Benor gekeurd).
De afvoer voor de wasmachine is eveneens voorzien.
Alle leidingen en afvoeren worden in de muren geplaatst, enkel in de niet-gepleisterde lokalen zijn ze in opbouw.

Levering + plaatsing van volgende toestellen is voorzien in wit of beige:

 • 2 Wc’s monobloc met reservoir “Geberit”
 • 1 Acryl ligbad 1,8 m x 0,8 m
 • 2 Lavabo’s
 • 1 Douche in Acryl (indien voorzien)

De volgende accesoires zijn voorzien:

 • Wc papierhouder
 • Wc bril
 • Spiegel (5mm, 60 x 40 cm)
 • Tablet in glas
 • Handdoekdrager
 • Zeephouder + glashouder

Kranen van het type “Grohe” :

 • Voor het bad : ééngreepsmengkraan met aansluiting douchekop
 • Voor douche: thermostatische kraan verchroomd (indien voorzien)
 • Voor lavabo’s: eengreepsmengkraan verchroomd
 • Voor wasmachine: kraan verchroomd
 • Garage of berging 1 dubbeldienstkraan voor koud water

In geval dat de stadswaterdruk hoger is dan 4 bar, moet er een drukregelaar geplaatst worden, dit om de sanitaire installatie en leidingen niet te beschadigen. Deze is niet voorzien in de basisprijs.
Productie warm water: zie post centrale verwarming.

Artikel 3 : Centrale verwarming

1. Centrale verwarming op gas

Wij garanderen u de plaatsing van voldoende radiatoren om aan de volgende normen te voldoen:

Living: 22° c Slaapkamers: 18° c
Hal gelijkvloers: 16° c Badkamer 24° c
Keuken: 20° c

Deze berekening zijn gebaseerd op een buitentemperatuur van - 12° c

In de andere ruimtes zoals zolder en garage wordt er geen radiator voorzien.

 • Verwarmingsketel van het merk BUDERUS hoogrendements wandketel
 • Met warmwaterboiler.
 • De radiatoren zijn van het merk BUDERUS of gelijkwaardig; kleur: wit. Ze zijn voorgelakt en uitgerust met thermostatische kranen.
 • Een kamerthermostaat (niet-programeerbaar) is voorzien in de woonkamer.

De leidingen van de radiatoren zijn van VPE en worden onder de chape en de vloer geplaatst. De aansluitingen komen in de muren.

2. Centrale verwarming op mazout

Een verwarming op mazout, elektriciteit of warmtepomp kan eveneens uitgevoerd worden mits herberekening van de prijs.

Bijlage : KELDERS

1. Ruwbouw

Betonplaat licht gewapend met een dikte van 15 cm, gegoten op Visqueen PVC (ijzeren netten van 150 x 150 x 5 zijn voorzien) Opgaand metselwerk in zware betonblokken volgens het plan, met een dikte van 29 cm voor de buitenmuren van de kelders en van 14 en 19 cm voor de binnenmuren.
Ventilatie voorzien door middel van een “T” buis met diameter van 110 mm + verluchtingsgril.

Elektrische installatie

 • 1 lichtpunt per kelder + 1 schakelaar
 • Kelder met garage : 2 schakelaars
 • 1 stopcontact per kelder

Trap /deuren

Voor de toegang van de kelder naar het gelijkvloers, is er een trap in beuk 2e keus voorzien of in beton (niet betegeld) zonder leuning.
De deur van het gelijkvloers is voorzien. (toegang kelder)
Iedere andere deur in de kelder is niet voorzien.

2. Chape

Een chape is voorzien op het hele kelderoppervlak.

3. Cementering, koolteer & platon

De cementering en koolteer 2 lagen zijn voorzien op de muren in contact met de grond.
Platon ter bescherming cementering is voorzien.

4. Afwatering

Een draineerbuis in PVC, omhuld met coco, wordt geplaatst rondom de kelders.
Er is grind rondom de draineerbuis voorzien.
Indien het niveau van de kelders zich lager bevindt dan het niveau van de riolering, is een controleput met een pomp noodzakelijk.
( Pomp en controleput zijn niet voorzien in de basisprijs).

5. Kelders met garage

Ongeveer 4 m² gevelstenen zijn voorzien voor de omtrek van de garagepoort ( zie deel 3 Artikel 04). Een aco-drain is voorzien voor de garagepoort. De steunmuren zijn niet voorzien.